Naturalnie dla Ciebie

Wędliny Prawdziwie Wędzone

Nowość Wędliny Prawdziwie Wędzone

Tęsknota za znanymi z przeszłości smakami skłoniły nas do produkcji linii
Wędlin Prawdziwie Wędzonych. Wędliny tej linii nawiązują do smaków z dawnych
lat bez dodatków, uszlachetniaczy, barwników - 100 % naturalne.
 Nasze wędliny wyrabiane są z dodatkiem aromatycznych przypraw. Wędzone  w
tradycyjnej wędzarni opalanej drewnem olchowym. Dzięki temu nabierają
niepowtarzalnego smaku i aromatu.
* wędzone drewnem olchowym w tradycyjnej wędzarni
* bez dodatku fosforanów
* bez E
* bez sztucznych barwników
* bez wzmacniaczy smaku
* 100 % naturalne 
logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.