Naturalnie dla Ciebie

Mięso wołowe

W naszej ofercie mięsa wołowego znajdą Państwo:

 • Antrykot wołowy
 • Kark wołowy B/K
 • Kark wołowy Z/K
 • Łata wołowa
 • Mostki wołowe
 • Ogony wołowe
 • Polędwica wołowa
 • Rostbef wołowy
 • Szponder wołowy
 • Udziec wołowy
 • Udziec wołowy kl. II
 • Rozbratel wołowy
 • Ligawa wołowa
 • Łopatka wołowa B/K
 • II wołowa
 • Pręga wołowa Z/K
 • Pręga wołowa B/K
 • Płuca wołowe
 • Nerki wołowe
 • Wątroba wołowa
 • Serca wołowe
 • Ozory wołowePosiadamy również w ofercie:

 • Ćwierci wołowe
logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.