Naturalnie dla Ciebie

Mięso wieprzowe

W naszej ofercie znajdą państwo następujące asortymenty:

 • Biodrówka
 • Boczek B/Ż
 • Boczek Z/Ż
 • Głowy wieprzowe
 • Golonka wieprzowa
 • II wieprzowa
 • Karczek B/K
 • Karczek Z/K
 • Kolanka
 • Kości karkowe
 • Kości schabowe
 • Kości żeberkowe
 • Łopatka B/K
 • Łopatka Z/K
 • Mięso garmażeryjne
 • Mięso gulaszowe
 • Mięso mielone
 • Mostki wieprzowe
 • Mózg wieprzowy
 • Nerki wieprzowe
 • Nogi wieprzowe
 • Ogony wieprzowe
 • Ośrodki wieprzowe
 • Ozory wieprzowe
 • Łopatka Z/K B/G
 • Pachwina wieprzowa Z/S
 • Płuca wieprzowe
 • Podgardle Z/S
 • Polędwiczki wieprzowe
 • Sadło wieprzowe
 • Schab wieprzowy B/K
 • Schab wieprzowy Z/K
 • Serca wieprzowe
 • Skórki wieprzowe
 • Słonina B/S
 • Szynka wieprzowa B/K
 • Szynka wieprzowa B/K Z/S
 • Wątroba wieprzowa
 • Żeberka wieprzowe kąty
 • Żeberka wieprzowe paski
 • Żeberka kąty kl. II
 • Żeberka paski kl. II
 • Schab gosposi
 • Szynka gosposi
 • Tłuszcz drobny


W naszej ofercie znajdziecie również Państwo:

 • Półtusze Z/G
 • Półtusze B/G
logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.