Naturalnie dla Ciebie

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych trwają

 


Przygotowania do Świąt Wielkanocnych trwają, każdy z Państwa chciałby zaprezentować na świątecznym stole najlepsze potrawy. Do żurku polecamy najlepszą kiełbasę białą surową ! 87 % mięsa wieprzowego najwyższej jakości na nauralnych przyprawach ! Tylko kiełbasa biała surowa sparzona w domu najlepiej podkreśli smak naszego ulubionego żurku. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepow firmowych !

 
logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.