Naturalnie dla Ciebie

Znak Jakości Poznaj Dobrą Żywność

Znak Jakości Poznaj Dobrą Żywność.
W roku 2016 nasze wędliny:
Salceson senatorski,  kaszanka mościbrodzki, boczek dojrzewający, kiełbasa z
szynki zostały wyróżnione znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność.
Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o
wysokiej jakości produktów żywnościowych.  
Znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest przyznawany tylko wyrobom, które
spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów
żywnościowych.
 
Oznaczenie znakiem jakości PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informacją, która
ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu.
Jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności,
polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności
na Wspólnym Rynku.
 
Oznaczenie to ma również na celu podnoszenie zaufania konsumenta do produktu
żywnościowego poprzez informację o jego wysokiej i stabilnej jakości.

 

 
logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.