Naturalnie dla Ciebie

Wyróżnienia podczas Targów Polagra 2016

Otrzymaliśmy następujące wyróżnienia  podczas Targów Polagra 2016

 Dyplom I miejsce za : salceson  z indyka

W konkursie wyroby drobiowe

W grupie; Wędliny  podrobowe i pasztety

 

Dyplom II miejsce za: kiełbasa żywiecka z indyka

W konkursie  wyroby drobiowe

W grupie wędliny trwałe i półtrwałe

 

Dyplom II miejsce za kiełbasa chłopska z Mościbród

Najlepszy wyrób wędliniarski w ocenie konsumenckiej

W grupie : wędliny regionalne i Nowości

 

Wyróżnienie : za wysoką jakość  produktów

Ocenianych w Ogólnopolskich Konkursach Wędliniarstwa i Kuchmistrzostwa

Odbywającego się podczas Targów Polagra 2016

 

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dla Najlepszego  Producenta

W konkursie Wyroby Drobiowe

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.