Naturalnie dla Ciebie

POLSKIE MIĘSO

Specjalizujemy się w sprzedaży najwyższej jakości mięsa.

Jako fachowcy docieramy do najlepszych hodowli bydła i trzody chlewnej w Polsce.

Wiemy, że najlepsze mięso pochodzi od sprawdzonych gospodarstw, gdzie zwierzęta karmione są naturalnymi paszami.

Dla Państwa  codziennie przygotowujemy najlepsze mięso  z wieprzowiny, wołowiny, cielęciny, wybrane elementy jagnięciny .

W swojej ofercie mamy również sezonowaną wołowinę,  indyka  prosto od producenta, drób, duży wybór podrobów zwanych "piątą ćwiartką”/

Zapraszamy na świąteczne zakupy do naszych sklepów firmowych !

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.