Naturalnie dla Ciebie

Nowość ! Wędliny dojrzewające.

Do powstania wędlin tej linii wybieramy tylko wyselekcjonowane elementy mięsa o najwyższej jakości. Wędliny dojrzewają w specjalnych klimatyzowanych pomieszczeniach, następnie wędzone dymem z drzew olchowych i powtórnie poddawane są procesowi dojrzewania. Charakteryzują się czerwono- brązową barwą z widoczną na przekroju kruchością dojrzałego mięsa.

Serdecznie polecamy!

Wszystkie wędliny do kupienia w naszych sklepach firmowych

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.