Naturalnie dla Ciebie

Nowość - Wędliny chłopskie

Wędliny chłopskie to wędliny Premium.

Wyprodukowane są na bazie naturalnego wywaru z czosnku, liścia laurowego i ziela angielskiego, co podkreśla ich naturalny smak i zapach.

Cechą charakterystyczną dla wędlin tej linii jest wędzenie drzewem olchowym w tradycyjnej wędzarni.

Wyprodukowano z wyselekcjonowanych mięs wyłącznie z polskiego mięsa  pochodzącego z Regionów Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.

 

Karczek chłopski

Boczek chłopski


Polędwica chłopska

Sękacz

 

 

Szynka chłopska

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.