Naturalnie dla Ciebie

Food & Hospitality Africa

Smak jakości i tradycji prosto z Europy” to dwuletnia kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego ( UPEMI) w roli Lidera, w konsorcjum z PZPBM,  w Singapurze, RPA, Tajwanie, Nowej Zelandii i Kazachstanie, której celem jest promocja świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych na bazie z tych gatunków mięs wytwarzanych w UE.

Impreza z cyklu Food&Hospitality Africa powstała z połączenia targów Hostex oraz IFEA. Dzięki połączeniu obu udało się stworzyć bazę do przekształcenia F&H Africa w największą imprezę branżową na kontynencie afrykańskim.

Poprzez swój międzynarodowy charakter ściągają bardzo wielu klientów, dystrybutorów, hurtowników, producentów, przetwórców oraz przedstawicieli branży hotelarsko-cateringowej nie tylko z całej Afryki ale także z innych kontynentów.

Liczba wystawców: 180

Liczba odwiedzających: 8500

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.