Naturalnie dla Ciebie

BRC SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

BRC SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

BRC to międzynarodowy standard (Global Standard) opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium.  

  • BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

 


 

Główne korzyści z wprowadzenia BRC to:

 

  • zmniejszenie ilości produktów o niewłaściwej jakości
  • kontrola zarówno dostawcy jak i odbiorcy
  • zmniejszenie ilości auditów przeprowadzanych przez odbiorców
  • ujednolicenie wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności
  • dokumentacja potwierdzająca powtarzalność produktu o oczekiwanej jakości

 

Wdrożenie BRC/IOP gwarantuje bezpieczeństwo wytwarzanej żywności

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.