Naturalnie dla Ciebie

Kontakt

Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o. o.

Adres: Mościbrody 53
08-112 Wiśniew, woj. mazowieckie

Tel. (+48) 25 641 71 86
Tel. (+48) 25 641 72 33
Tel/Fax: (+48) 25 641 79 28,  (+48) 25 641 70 52

Prezes Zarządu p.Krzysztof Borkowski

Dyrektor Zarządzający p. Grzegorz Olędzki

Sekretariat:

Tel. (+48) 25 64172 33 wew. 31
Fax. (+48) 25 641 72 33 wew. 45
sekretariat@moscibrody.pl

Dział Skupu Żywca

Tel.(+48)  25 641 71 86 wew. 54, wew. 32

Kierownik Działu Skupu Żywca

Andrzej Nowosielski

Tel. (+48) 692 006 528

Specjalista ds. skupu Żywca

Piotr Kosieradzki

Tel. (+48) 798 413 556

skup@moscibrody.pl

Dział Handlu i Marketingu

Tel. (+48)  25 641 71 86 wew. 38, 44  Fax. (+48)  25 641 70 52

Dyrektor Handlu Nowoczesnego

Grzegorz Chwaszczewski

e-mail: g.chwaszczewski@moscibrody.pl

tel. 25 641 71 86 w. 40

Specjalista ds. HACCP

Anna Jasińska

administracja@moscibrody.pl

tel. 25 641 71 86 w. 36

Specjalista ds. exportu

Paweł Chromiec

export@moscibrody.pl

tel.: 602 315 087

Dział Produkcji

Tel. (+48) 25 641 79 28 wew.37

technolog@moscibrody.pl

Dział Kadr

Marzena Borkowska

Tel. (+48) 25 641 71 86 wew. 53

kadry@moscibrody.pl

Dział Inwestycji

Tel. (+48) 25 641 71 86 wew.36

 

Anna Pawłowska

inwestycje@moscibrody.pl

 

 

Dział Księgowości

Tel. (+48) 25 641 71 86 wew. 33

ksiegowosc@moscibrody.pl

Główna Księgowa

Anna Sałasińska

Tel. (+48) 25 641 71 86 wew. 57

finanse@moscibrody.pl

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.