Naturalnie dla Ciebie

Zarząd

W skład Zarządu firmy Zakład Mięsny „ Moscibrody” Sp. z o.o. wchodzą:

 

Krzysztof Borkowski – Prezes Zarządu

Tel. +48 25 641 79 28 wew.31

sekretariat@moscibrody.pl

 

Jerzy Borkowski – Członek Zarządu

Tel. +48 25 641 79 28 wew.35

inwestycje@moscibrody.pl

 

Anna Sałasińska – Członek Zarządu

Główna Księgowa

Tel. +48 25 641 79 28 wew.37

finanse@moscibrody.pl

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.