Naturalnie dla Ciebie

World Food Ukraine 2013

Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. na targach World Food Ukraine 2013

W dniach 30 października – 1 listopada 2013 r. Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. uczestniczył w 16 edycji międzynarodowych targów żywności World Food Ukraine, które stanowią platformę kontaktów handlowych dla przedsiębiorców z Ukrainy, państw sąsiednich, ale także dla wystawców z odległych regionów Europy, Azji i Ameryki.

Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. był jednym z 200 wystawców World Food Ukraine 2013.

Mimo ograniczonej skali tej imprezy targowej, oferta eksportowa firmy Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. cieszyła się dużym zainteresowaniem, a na stoisku zwiedzający oprócz poznania potencjału firmy, zapoznania się z szeroka paletą produktów z oferty eksportowej mogli także skosztować wybranych wyrobów firmy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.