Naturalnie dla Ciebie

World Food Moscow 2013

Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. na targach World Food Moscow 2013

W dniach 16-19 września 2013 r. Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. uczestniczył w 22 edycji międzynarodowych targów żywności World Food Moscow.

Targi w Moskwie organizowane od 1992 roku dla działających w branży spożywczej sprzedawców i odbiorców, stanowią największą imprezę targowo – wystawienniczą w Europie Wschodniej.

W tegorocznej edycji wzięło udział około 1600 wystawców z 70 krajów. Targi podzielone były na działy tematyczne obejmujące m.in.: nabiał, produkty mięsa czerwonego i drobiowego, ryby, owoce i warzywa oraz ich przetwory, wyroby piekarnicze i słodycze.

Oferta eksportowa firmy Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. prezentowana podczas targów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.