Naturalnie dla Ciebie

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2013

 

12 kwietnia 2013r. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach z Panem Stanisławem Kalembą Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczył Pan Xu Jian Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Jerik Utembajew Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w RP, Przedstawiciele Handlowi Federacji Rosyjskiej w RP i Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej. Ministrowi towarzyszyli: Pan Andrzej Gross - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Lucjan Zwolak - Prezes Agencji Rynku Rolnego, Pan Leszek Świętochowski - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Janusz Związek -Główny Lekarz Weterynarii, Dorota Balińska-Hajduk - Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu obecnej sytuacji rolnictwa i założeń rządu w zakresie realizacji programów kierowanych dla rolników i sektora rolno-spożywczego. Przedstawiciele agencji rządowych przedstawią zagadnienia z zakresu wsparcia eksportu produktów rolno-spożywczych na rynki UE i krajów trzecich, działania z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i nowego okresu programowania 2014-2020 oraz skuteczności nadzoru Służb Weterynaryjnych nad przetwórstwem mięsa i mleka, współpracą z powiatowymi inspekcjami oraz kontrolą jakości handlowej produktów rolno-spożywczych.

 

Podczas spotkania wśród  Firm z Regionu nasza Firma  prezentowała swoje produkty

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.