Naturalnie dla Ciebie

Targi Polagra 2015

Za nami kolejna edycja Międzynarodowych Targów Spożywczych POLAGRA FOOD, Międzynarodowych Targów Gastronomii POLAGRA GASTRO oraz Targów Wyposażenia Hoteli INVEST HOTEL.

Prezentowaliśmy swoje produkty na stoisku Polskie Mięso ze swoimi produktami produkowanymi w systemie QAFP oraz na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z produktami wyróżnionymi znakiem Poznaj Dobrą Żywność , jako produkt najwyższej jakości. Serdecznie dziękujemy  wszystkim , którzy odwiedzili nas na stoiskach.

Obecność na Targach dała możliwość pozyskaniu inspiracji do dalszego rozwoju działalności.

Stało się już tradycją, że podczas największej imprezy targowej w Polsce i jednej z największych, europejskich imprez poświęconych żywności, wręczane są znaki Programu Poznaj Dobrą Żywność – podkreślił minister Marek Sawicki otwierając uroczystość.

Poznaj Dobrą Żywność to program prowadzony przez resort rolnictwa, którego celem jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych oraz podnoszenie zaufania konsumentów do artykułów rolno-spożywczych.

Podczas Gali kolejnych 54 producentów otrzymało znaki Poznaj Dobrą Żywność dla 186 produktów spełniających najwyższe wymagania jakościowe określone w programie. Wśród znakomitych Gości byliśmy i my z wyróżnioną kiełbasą z szynki.

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.