Naturalnie dla Ciebie

Targi

 

Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o. o. w ramach strategii ciągłego rozwoju uczestniczy w międzynarodowych wystawach i targach spożywczych. Pozwala to przyczynić się do promowania najwyższej jakości polskiej żywności na arenie światowej oraz wrażać światowe trendy w produkcji dla zachowania najwyższej jakości i najlepszego smaku naszych wyrobów.

 

Aby przybliżyć państwu te wydarzenia, prezentujemy na naszej stronie relację oraz galerię z najważniejszych imprez, których uczestniczyliśmy.

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.