Naturalnie dla Ciebie

Skup

W tym dziale znajdziesz:

- aktualne ceny skupu

- zasady rozliczeń handlowych

- umowy kontraktacyjne

- program tuczu hodowlanego

- program tuczu kontraktacyjnego

- sprzedaż oraz klasyfikacja na WBC trzody chlewnej i bydła

  % MIĘSNOŚCI WBC CENA   ZA ŻYWIEC
S 62 6,15 0 4,80
61 6,15 0 4,80
60 6,15 0,05 4,80
E 59 6,10 0,05 4,76
58 6,05 0,05 4,72
57 6,00 0 4,68
56 5,95 0,05 4,64
55 5,90 0,05 4,60
U 54 5,80 0,10 4,52
53 5,70 0,10 4,45
52 5,50 0,20 4,29
51 5,30 0,20 4,13
50 5,10 0,20 3,98
R 49 4,80 0,30 3,74
48 4,50 0,30 3,51
47 4,20 0,30 3,28
46 3,90 0,30 3,04
45 3,60 0,30 2,81
O 44 3,30 0,30 2,57
43 3,00 0,30 2,34
42 2,70 0,30 2,11
41 2,40 0,30 1,87
40 2,10 0,30 1,64
P 39 1,10 1,00 0,86
38 0,10 1,00 0,08
37 -0,90 1,00 -0,70
36 -0,90 0,00 -0,70
  35 -0,90 0 -0,70
         
WBC 75-110 kg cena podstawowa  
WBC 110,2-120 kg minus 0,40 gr  
WBC 120,2-130 kg minus 1 zł  
WBC 130,2+ minus 2 zł    
WBC 65-75 kg minus 0,40 gr    
poniżej WBC 65 kg minus 1 zł  
poniżej WBC 55 kg minus 2 zł  

*tabela zawiera ceny netto

 

 

Aktualna cena za żywiec wieprzowy

data

Kl 1 90-125kg brutto

25.04.2016

3,20-4,10 + VAT

16.07.2018

3,80-4,10 + VAT

   
   
   
   
   
   

 Maciora żywiec 2zł + VAT

Klasyfikacja zwierząt odbywa się zawsze na miejscu skupu.

Istnieje możliwość negocjacji ceny.

 

 

AKTUALNY CENNIK POUBOJOWY WOŁOWINY

 

 

Ceny na dzień: 16.07.2018

 

  JAŁÓWKA WBC pln/kg  
waga kg Klasa U, E klasa R klasa O klasa P
240+stawka bazowa 13,5 13,3 12,5 11,5
220+ 13,1 12,9 12,1 11,1
200+ 12,5 12,3 11,5 10,5
180+ 11,9 11,7 10,9 9,9
160+ 10,5 10,3 9,5 8,5
140+ 9,5 9,3 8,5 7,5
140-     6,5 5,5
 
       
   BUHAJ WBC pln/kg    
waga kg Klasa U,E klasa R klasa O klasa P
280-480 13,9 13,7 13,2 12,2
260+ 13,5 13,3 12,8 11,8
240+ 13,1 12,9 12,4 11,4
220+ 11,9 11,7 11,2 10,2
200+ 9,9 9,7 9,2 8,2
180+   8,7 8,2 7,2
160+   7,7 7,2 6,2
140-     6,2 5,2
         
480+ 12,9 12,7 12,2 11,2
KROWA Klasa O, R Klasa P
320+ 12 11
300+ 11,6 10,6
280+ 11,2 10,2
260+ 10,8 9,8
240+ 10,4 9,4
220+ 10 9
200+ 9,6 8,6
180+ 9 8
180- 8 7
     

 Klasyfikacja zwierząt odbywa się zawsze na miejscu skupu lub w przypadku bydła w gospodarstwie rolnika.

Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Dobra współpraca z hodowcami trzody chlewnej jest jednym z priorytetów naszej działalności.

Zapewniamy odbiór z gospodarstw jednorazowo 200 szt trzody na terenie całego kraju.

Posiadamy samochód z wagą, umożliwiający  odbiór trzody chlewnej i bydła  z mniejszych gospodarstw. Pojedyńczych dostawców zapraszamy  na skup przy Zakładzie Mięsnym „Mościbrody” oraz na nasze skupy zamiejscowe.

 

Zapraszamy na nasze skupy wyjazdowe:

 

Poniedziałkimiejscowość Olszanka gm Olszanka,

Wtorkimiejscowość Rzeszotków gm Paprotnia,

Piątki miejscowość Olszanka gm Olszanka, Kornica gm Stara Kornica.

 

Możliwość zorganizowania odbiorów z miejscowości i okolic:

 

 

Wtorki - Zasiadki gm. Międzyrzec Podlaski

ŚrodySobole gm. Ulan-Majorat Polaki gm. Kotuń

Czwartki - Bartków gm. Korczew, Przesmyki gm. Przesmyki, Czuryły gm. Zbuczyn

Piątki Paprotnia gm.Paprotnia

 

Zakład Mięsny  „Mościbrody” posiada wdrożony system prowizyjny, dzięki, któremu nasi stali dostawcy korzystają  z  atrakcyjnego systemu premiowania. System dostosowany jest do wymagań producentów trzody i jednocześnie umożliwia nam produkowanie półtusz najwyższej jakości.

Zakład Mięsny „Moscibrody” od wielu lat funkcjonuje w branży rolniczej będąc stabilnym i wiarygodnym partnerem dla indywidualnych hodowców, a także grup producenckich. Przejrzyste zasady współpracy udoskonalane wieloletnim doświadczeniem i doskonała organizacja, to atuty dające nam przewagę nad konkurencją.

 

Przestrzegamy zasad Dobrostanu zwierząt:

 

Pozyskujemy żywiec do uboju w sposób humanitarny zapewniający zwierzętom podczas załadunku, transportu, wyładunku, magazynowania oraz uboju warunki utrzymujące dobrostan zwierząt.

 

Cel ten realizujemy poprzez:

- Przestrzeganie wymogów prawa w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, magazynowania oraz uboju.

- Zapewnienie, że osoby zajmujące się przemieszczaniem, magazynowaniem, ubojem posiadają wiedzę i umiejętności do wykonania tych zadań w sposób humanitarny i skuteczny.

- Zapewnienie ostrożnego przemieszczania zwierząt w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń ciała zwierząt.

- Zapewnienie środków transportu skonstruowanych i utrzymanych w sposób umożliwiający humanitarny załadunek, wyładunek oraz transport zwierząt.

- Poprzez eliminację czynników stresogennych podczas załadunku, transportu, wyładunku i magazynowania, przemieszczania zwierząt  do uboju oraz uboju.

- Systematyczne i planowe szkolenie wszystkich pracowników w zakresie przestrzegania obowiązujących wymagań.

 

W imieniu wszystkich pracowników deklaruję, polityka zapewnienia dobrostanu zwierząt jest zakomunikowana.

Zakład Mięsny” Mościbrody” informuje o wprowadzeniu od dnia 01.2009 roku obowiązku sporządzania i dostarczania razem z dostawą bydła i trzody chlewnej informacji dotyczącej łańcucha żywieniowego. (do pobrania na dole strony)

Powyższy obowiązek dotyczy każdego hodowcy trzody chlewnej. Konieczność sporządzania i przesyłania informacji w zakresie łańcucha żywieniowego wynika z przepisów UE.

Za niewykonanie tego obowiązku lub nieterminowe dostarczanie w/w informacji hodowca ponosi odpowiedzialność karną z art.77,pkt.3, art.85, ust.1, pkt.1 i 2 ustawy z dn. 11.03.2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt/Dz. U. Nr 69, poz.625, z 2004 r. z późn. Zm./.

 

HODOWCO PAMIĘTAJ  !!!

 

Przed dostarczeniem do Zakładu zwierząt upewnij się, że:

- zwierzętaoznakowane czytelnym numerem gospodarstwa, z którego pochodzą

- posiadają aktualną decyzje zdrowia stada bądź świadectwo zdrowia wydane przez PIW

- bydło musi być zakolczykowane i posiadać paszport ARiMR.

 

Wieloletnia umowa kontraktacyjna „Partnerzyumożliwia :

- systematyczność dostaw i odbiorów zwierząt

- atrakcyjną cenę oraz prowizję od wysokiej mięsności

- krótkie terminy płatności

 

Pomagamy również przy zakupie pasz, prosiąt, cieląt, uzyskiwaniu niskoprocentowego kredytu na ich zakup.

Zapraszamy do współpracy wszystkich producentów żywca wieprzowego oraz wołowego.

 

Szczegółowe informacje:

Dział Skupu i Kontraktacji tel. 25 641 71 86 w. 54

Kierownik Działu Skupu: Andrzej Nowosielski  692 006 528

Specjalista ds skupu: Kosieradzki Piotr 798 413 556

e-mail: skup@moscibrody.pl

DRUK Łańcuch Żywieniowy:

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.