Naturalnie dla Ciebie

Skup

W tym dziale znajdziesz:

- aktualne ceny skupu

- zasady rozliczeń handlowych

- umowy kontraktacyjne

- program tuczu hodowlanego

- program tuczu kontraktacyjnego

- sprzedaż oraz klasyfikacja na WBC trzody chlewnej i bydła

*tabela zawiera ceny netto

 

 

Aktualna cena za żywiec wieprzowy

data

Kl 1 90-125kg brutto

25.04.2016

3,20-4,10 + VAT

16.07.2018

3,80-4,10 + VAT

26.07.2018 3,80-4,50 + VAT
   
   
   
   
   

 Maciora żywiec 2zł + VAT

Klasyfikacja zwierząt odbywa się zawsze na miejscu skupu.

Istnieje możliwość negocjacji ceny.

 

 

AKTUALNY CENNIK POUBOJOWY WOŁOWINY

 

 

Ceny na dzień: 16.07.2018

 

 Klasyfikacja zwierząt odbywa się zawsze na miejscu skupu lub w przypadku bydła w gospodarstwie rolnika.

Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Dobra współpraca z hodowcami trzody chlewnej jest jednym z priorytetów naszej działalności.

Zapewniamy odbiór z gospodarstw jednorazowo 200 szt trzody na terenie całego kraju.

Posiadamy samochód z wagą, umożliwiający  odbiór trzody chlewnej i bydła  z mniejszych gospodarstw. Pojedyńczych dostawców zapraszamy  na skup przy Zakładzie Mięsnym „Mościbrody” oraz na nasze skupy zamiejscowe.

 

Zapraszamy na nasze skupy wyjazdowe:

 

Poniedziałkimiejscowość Olszanka gm Olszanka,

Wtorkimiejscowość Rzeszotków gm Paprotnia,

Piątki miejscowość Olszanka gm Olszanka, Kornica gm Stara Kornica.

 

Możliwość zorganizowania odbiorów z miejscowości i okolic:

 

 

Wtorki - Zasiadki gm. Międzyrzec Podlaski

ŚrodySobole gm. Ulan-Majorat Polaki gm. Kotuń

Czwartki - Bartków gm. Korczew, Przesmyki gm. Przesmyki, Czuryły gm. Zbuczyn

Piątki Paprotnia gm.Paprotnia

 

Zakład Mięsny  „Mościbrody” posiada wdrożony system prowizyjny, dzięki, któremu nasi stali dostawcy korzystają  z  atrakcyjnego systemu premiowania. System dostosowany jest do wymagań producentów trzody i jednocześnie umożliwia nam produkowanie półtusz najwyższej jakości.

Zakład Mięsny „Moscibrody” od wielu lat funkcjonuje w branży rolniczej będąc stabilnym i wiarygodnym partnerem dla indywidualnych hodowców, a także grup producenckich. Przejrzyste zasady współpracy udoskonalane wieloletnim doświadczeniem i doskonała organizacja, to atuty dające nam przewagę nad konkurencją.

 

Przestrzegamy zasad Dobrostanu zwierząt:

 

Pozyskujemy żywiec do uboju w sposób humanitarny zapewniający zwierzętom podczas załadunku, transportu, wyładunku, magazynowania oraz uboju warunki utrzymujące dobrostan zwierząt.

 

Cel ten realizujemy poprzez:

- Przestrzeganie wymogów prawa w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, magazynowania oraz uboju.

- Zapewnienie, że osoby zajmujące się przemieszczaniem, magazynowaniem, ubojem posiadają wiedzę i umiejętności do wykonania tych zadań w sposób humanitarny i skuteczny.

- Zapewnienie ostrożnego przemieszczania zwierząt w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń ciała zwierząt.

- Zapewnienie środków transportu skonstruowanych i utrzymanych w sposób umożliwiający humanitarny załadunek, wyładunek oraz transport zwierząt.

- Poprzez eliminację czynników stresogennych podczas załadunku, transportu, wyładunku i magazynowania, przemieszczania zwierząt  do uboju oraz uboju.

- Systematyczne i planowe szkolenie wszystkich pracowników w zakresie przestrzegania obowiązujących wymagań.

 

W imieniu wszystkich pracowników deklaruję, polityka zapewnienia dobrostanu zwierząt jest zakomunikowana.

Zakład Mięsny” Mościbrody” informuje o wprowadzeniu od dnia 01.2009 roku obowiązku sporządzania i dostarczania razem z dostawą bydła i trzody chlewnej informacji dotyczącej łańcucha żywieniowego. (do pobrania na dole strony)

Powyższy obowiązek dotyczy każdego hodowcy trzody chlewnej. Konieczność sporządzania i przesyłania informacji w zakresie łańcucha żywieniowego wynika z przepisów UE.

Za niewykonanie tego obowiązku lub nieterminowe dostarczanie w/w informacji hodowca ponosi odpowiedzialność karną z art.77,pkt.3, art.85, ust.1, pkt.1 i 2 ustawy z dn. 11.03.2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt/Dz. U. Nr 69, poz.625, z 2004 r. z późn. Zm./.

 

HODOWCO PAMIĘTAJ  !!!

 

Przed dostarczeniem do Zakładu zwierząt upewnij się, że:

- zwierzętaoznakowane czytelnym numerem gospodarstwa, z którego pochodzą

- posiadają aktualną decyzje zdrowia stada bądź świadectwo zdrowia wydane przez PIW

- bydło musi być zakolczykowane i posiadać paszport ARiMR.

 

Wieloletnia umowa kontraktacyjna „Partnerzyumożliwia :

- systematyczność dostaw i odbiorów zwierząt

- atrakcyjną cenę oraz prowizję od wysokiej mięsności

- krótkie terminy płatności

 

Pomagamy również przy zakupie pasz, prosiąt, cieląt, uzyskiwaniu niskoprocentowego kredytu na ich zakup.

Zapraszamy do współpracy wszystkich producentów żywca wieprzowego oraz wołowego.

 

Szczegółowe informacje:

Dział Skupu i Kontraktacji tel. 25 641 71 86 w. 54

Kierownik Działu Skupu: Andrzej Nowosielski  692 006 528

Specjalista ds skupu: Kosieradzki Piotr 798 413 556

e-mail: skup@moscibrody.pl

DRUK Łańcuch Żywieniowy:

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.