Naturalnie dla Ciebie

Skup

W tym dziale znajdziesz:

- aktualne ceny skupu

- zasady rozliczeń handlowych

- umowy kontraktacyjne

- program tuczu hodowlanego

- program tuczu kontraktacyjnego

- sprzedaż oraz klasyfikacja na WBC trzody chlewnej i bydła

 

KLASA HANDLOWA

 

Kg WBC


75 – 105 kg

65- 74,9kg

>64,9kg

105,1- 115,9 kg

115,1-125kg

maciory

Klasy mięsności

<60%

S

55,1 - 59,9%

E

50,1-55%

U

50-45%

R

40,1-44,9%

O

>40%

P

 

A

 

B

 

C

 

F

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2016

5,35

5,20 (57%)

4,90

3,90

3,00

2,40

-

-

-

-

2,00

   

 

 

     

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                       
                       

*tabela zawiera ceny netto

 

Za żywiec w klasie A obowiązuje cena o 0,40 zł netto za 1kg WBC niższa od ceny danego dnia
Za żywiec w klasie B obowiązuje cena 2zł netto za 1kg WBC niższa od ceny danego dnia
Za żywiec w klasie C obowiązuje cena o 0,40 zł netto za 1kg WBC niższa od ceny danego dnia
Za żywiec w klasie F obowiązuje cena 1zł netto za 1kg WBC niższa od ceny danego dnia
Za tuczniki powyżej 150kg WBC obowiązuje cena macior.

 

Aktualna cena za żywiec wieprzowy

data

Kl 1 90-125kg brutto

25.04.2016

3,20-4,10 + vat

 

 

   
   
   
   
   
   

 

Klasyfikacja zwierząt odbywa się zawsze na miejscu skupu.

 

Istnieje możliwość negocjacji ceny.

 

 

AKTUALNY CENNIK POUBOJOWY WOŁOWINY

 

 

Ceny na dzień: 25.04.2016

 

 
Byk Waga WBC Cena kl.0. Cena kl.R Cena kl.P
  280+

12,00

12,40 11,60
  260+ 11,60 12,00 11,20
  240+ 11,20 11,60 10,80
  220+

10,80

11,20 10,40
  200+ 10,40 10,80 10,00
  180+ 10,00 10,40 9,60
  160+ 9,60 10,00 9,20
  140+ 9,20 9,60 8,80
Jałówka Waga WBC Cena  kl.0 Cena kl.R  Cena kl.P.
  240 + 11,40 11,80 - 40 groszy
  220 11,00 11,40 - 40 groszy
  200 10,60 11,00 - 40 groszy
  180 10,20 10,60 - 40 groszy
  160 9,20 9,80 - 40 groszy
  140 8,40 9,00 - 40 groszy
  120 7,60 8,60 - 40 groszy
  100 7,00 8,00 - 40 groszy
Krowa Waga WBC Cena kl. 0 i R Klasa P
  320 + 10,40 9,40
  300 10,00 9,00
  280 9,60 9,60
  260 9,20 9,20
  240 8,80 8,80
  220 8,40 7,40
  200 8,00 7,00
  180 6,50 5,50
  160 4,90 3,90
  140 4,00 3,00
  120 3,00  2,00
   

 Klasyfikacja zwierząt odbywa się zawsze na miejscu skupu lub w przypadku bydła w gospodarstwie rolnika.

Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Dobra współpraca z hodowcami trzody chlewnej jest jednym z priorytetów naszej działalności.

Zapewniamy odbiór z gospodarstw jednorazowo 200 szt trzody na terenie całego kraju.

Posiadamy samochód z wagą, umożliwiający  odbiór trzody chlewnej i bydła  z mniejszych gospodarstw. Pojedyńczych dostawców zapraszamy  na skup przy Zakładzie Mięsnym „Mościbrody” oraz na nasze skupy zamiejscowe.

 

Zapraszamy na nasze skupy wyjazdowe:

 

Poniedziałkimiejscowość Olszanka gm Olszanka,

Wtorkimiejscowość Rzeszotków gm Paprotnia

Środy- miejscowośćTchórzew gm Borki

Piątki miejscowość Olszanka gm Olszanka, Kornica gm Stara Kornica

 

Możliwość zorganizowania odbiorów z miejscowości i okolic:

 

 

Wtorki - Zasiadki gm. Międzyrzec Podlaski

ŚrodySobole gm. Ulan-Majorat Polaki gm. Kotuń

Czwartki - Bartków gm. Korczew, Przesmyki gm. Przesmyki, Czuryły gm. Zbuczyn

Piątki Paprotnia gm.Paprotnia

 

Zakład Mięsny  „Mościbrody” posiada wdrożony system prowizyjny, dzięki, któremu nasi stali dostawcy korzystają  z  atrakcyjnego systemu premiowania. System dostosowany jest do wymagań producentów trzody i jednocześnie umożliwia nam produkowanie półtusz najwyższej jakości.

Zakład Mięsny „Moscibrody” od wielu lat funkcjonuje w branży rolniczej będąc stabilnym i wiarygodnym partnerem dla indywidualnych hodowców, a także grup producenckich. Przejrzyste zasady współpracy udoskonalane wieloletnim doświadczeniem i doskonała organizacja, to atuty dające nam przewagę nad konkurencją.

 

Przestrzegamy zasad Dobrostanu zwierząt:

 

Pozyskujemy żywiec do uboju w sposób humanitarny zapewniający zwierzętom podczas załadunku, transportu, wyładunku, magazynowania oraz uboju warunki utrzymujące dobrostan zwierząt.

 

Cel ten realizujemy poprzez:

- Przestrzeganie wymogów prawa w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, magazynowania oraz uboju.

- Zapewnienie, że osoby zajmujące się przemieszczaniem, magazynowaniem, ubojem posiadają wiedzę i umiejętności do wykonania tych zadań w sposób humanitarny i skuteczny.

- Zapewnienie ostrożnego przemieszczania zwierząt w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń ciała zwierząt.

- Zapewnienie środków transportu skonstruowanych i utrzymanych w sposób umożliwiający humanitarny załadunek, wyładunek oraz transport zwierząt.

- Poprzez eliminację czynników stresogennych podczas załadunku, transportu, wyładunku i magazynowania, przemieszczania zwierząt  do uboju oraz uboju.

- Systematyczne i planowe szkolenie wszystkich pracowników w zakresie przestrzegania obowiązujących wymagań.

 

W imieniu wszystkich pracowników deklaruję, polityka zapewnienia dobrostanu zwierząt jest zakomunikowana.

Zakład Mięsny” Mościbrody” informuje o wprowadzeniu od dnia 01.2009 roku obowiązku sporządzania i dostarczania razem z dostawą bydła i trzody chlewnej informacji dotyczącej łańcucha żywieniowego. (do pobrania na dole strony)

Powyższy obowiązek dotyczy każdego hodowcy trzody chlewnej. Konieczność sporządzania i przesyłania informacji w zakresie łańcucha żywieniowego wynika z przepisów UE.

Za niewykonanie tego obowiązku lub nieterminowe dostarczanie w/w informacji hodowca ponosi odpowiedzialność karną z art.77,pkt.3, art.85, ust.1, pkt.1 i 2 ustawy z dn. 11.03.2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt/Dz. U. Nr 69, poz.625, z 2004 r. z późn. Zm./.

 

HODOWCO PAMIĘTAJ  !!!

 

Przed dostarczeniem do Zakładu zwierząt upewnij się, że:

- zwierzętaoznakowane czytelnym numerem gospodarstwa, z którego pochodzą

- posiadają aktualną decyzje zdrowia stada bądź świadectwo zdrowia wydane przez PIW

- bydło musi być zakolczykowane i posiadać paszport ARiMR.

 

Wieloletnia umowa kontraktacyjna „Partnerzyumożliwia :

- systematyczność dostaw i odbiorów zwierząt

- atrakcyjną cenę oraz prowizję od wysokiej mięsności

- krótkie terminy płatności

 

Pomagamy również przy zakupie pasz, prosiąt, cieląt, uzyskiwaniu niskoprocentowego kredytu na ich zakup.

Zapraszamy do współpracy wszystkich producentów żywca wieprzowego oraz wołowego.

 

Szczegółowe informacje:

Dział Skupu i Kontraktacji tel. 25 641 71 86 w. 54

Kierownik Działu Skupu: Andrzej Nowosielski  692 006 528

Specjalista ds skupu: Kosieradzki Piotr 798 413 556

e-mail: skup@moscibrody.pl

DRUK Łańcuch Żywieniowy:

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.