Naturalnie dla Ciebie

Sial China 2014

Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. na targach Sial China 2014

W dniach 13-15 maja 2014 r. po raz kolejny odbyły się targi SIAL CHINA w Szanghaju, w trakcie których Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. zaprezentował swoją ofertę na stoisku narodowym zorganizowanym przez ARR w ramach branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych.

Targi SIAL w Szanghaju to jedna z najważniejszych imprez targowo-wystawienniczych na świecie, którą co roku odwiedza tysiące osób z branży spożywczej. W tym roku targi odwiedziło ponad 45.000 gości, a w ośmiu halach zgromadzono rekordową liczbę 2.400 wystawców z 90 krajów i regionów.

Polscy przedsiębiorcy, promujący własną ofertę na stoisku narodowym bądź indywidualnie, stanowili widoczną grupę 60 firm reprezentujących praktycznie wszystkie segmenty branży artykułów spożywczych. Polska zajęła trzecie miejsce co do ilości wystawców z jednego kraju występujących na targach SIAL.

Oferta eksportowa firmy Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. prezentowana podczas targów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.