Naturalnie dla Ciebie

Praca

 W zawiązku z dynamicznym rozwojem Firmy
poszukujemy :

 

              

Przedstawiciel handlowy na teren-Białystok, Bielsk-Podlaski, Suwałki, Sokółka, Warszawa, Lublin

Koordynator  sklepów firmowych  na teren  województwa mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego

Wymagania:

Wykształcenie preferowane wyższe

Staż pracy min.1 rok

Prawo jazdy kat.B

 

Technolog mięsa

Wymagania

Wykształcenie preferowane wyższe –technologia mięsa

Staż pracy mile widziany (może być absolwent)

Znajomość komputera

Znajomość programu Excel

 

Pracownik skupu

Wymagania

Wykształcenie preferowane wyższe-rolnictwo, zootechnika

Staż pracy mile widziany

Znajomość komputera

Znajomość programu Excel

 

Kierownik ds. skupu

Wykształcenie preferowane wyższe-rolnictwo, zootechnika

Staż pracy min. 3 lata

Znajomość komputera

Znajomość programu Excel

 

Sprzedawca na teren Siedlec i okolic, Warszawy, Mińska Mazowieckiego

Wymagania

Wykształcenie preferowane średnie

Staż pracy mile widziany

Książeczka Sanepid

 

Aplikacje należy wysyłać do działu kadr:

Marzena Borkowska

Tel. (+48) 25 641 71 86 wew. 53

kadry@moscibrody.pl


Nawiążemy współpracę z sieciami handlowymi w zakresie dzierżawy stoisk.

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.