Naturalnie dla Ciebie

Mięso drobiowe

 

Od wielu lat szczególne miejsce wśród różnych gatunków mięsa zajmuje drób ze względu na wyróżniające go pozytywne dla zdrowia cechy.


Wysoka wartość odżywcza, wynikająca z korzystnego składu aminokwasów, łatwo przyswajalne tłuszcze, większa ilość witamin i karotenów, stosunkowo niska kaloryczność, oraz bogate złoże kwasu pantotenowego powodują, iż wskazane jest stosowanie tego gatunku mięsa w diecie niemowląt i młodszych dzieci, rekonwalescentów, osób starszych i prowadzących mało ruchliwy tryb życia.


 

 

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.