Naturalnie dla Ciebie

Kulinaria

                   

 

 

 

Racjonalne i prawidłowe odżywianie to podstawa naszego dobrego samopoczucia, zarówno fizycznego jako psychicznego. Składnikiem pożywienia niezbędnym do normalnego funkcjonowania organizmu jest mięso - źródło licznych substancji odżywczych, a przede wszystkim:

•    białka zawierającego aminokwasy,
•    nie występujących w pokarmach roślinnych witamin z grupy B, witaminy B12, witamin A i D,
•    związków mineralnych zawierających biopierwiastki.


Mięso może zawierać od 23% białka (piersi indyków i kurcząt) do około 12% w średniotłustej wieprzowinie. Zawartość tłuszczu zależna jest od rodzaju mięsa i średnio wynosi:


•    od 40-50% - tłusta wieprzowina,
•    do około 10% - mięso z piersi indyków i kurcząt.
Normy żywieniowe zalecają dostarczenie organizmowi 0,9-1 grama białka na kilogram masy ciała, a w tym 35 do 50% białka pochodzenia zwierzęcego.

Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobiowe stanowi ok. 25%, a wołowe - ok. 10%; udział mięsa baraniego, koziego, króliczego, końskiego oraz dziczyzny nie przekracza kilku procent.

 

 

 

 

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.