Naturalnie dla Ciebie

Jakośc i Bezpieczeństwo

 Od początku istnienia Zakładu przywiązujemy ogromną wagę do jakości wyrobów. Współpracujemy ze sprawdzonymi hodowlami trzody, bydła. Posiadamy nowoczesną linię rozbioru mięsa. Zakład nasz, z uwagi na wciąż rosnące wymagania klientów oraz by sprostać wymogom Unii Europejskiej, ciągle modernizuje park maszynowy. Wdrożenie systemu HACCP pozwala nam na utrzymanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów.
Zakład posiada wdrożone systemy zarządzania:

 •   System Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

 •   Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)

 •   Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

 •   BRC ( British Retail Consortium)

 •   QAFP  (System Gwarantowanej Jakości Żywności)


Wieprzowina jest głównym rodzajem mięsa spożywanego w Polsce. Według szacunków Biura Analiz i Programowania ARR w 2009 roku statystyczny Polak spożył ok. 41 kg mięsa wieprzowego. Duża popularność wieprzowiny to pokusa zwiększenia lub przyspieszania jej produkcji często kosztem jakości wyrobów, ktore trafiają na nasze stoły. Aby zwiększyć zaufanie do produktów wieprzowych i zapewnić ich wysoką jakość wdrożone zostały systemy zarządzania. Podstawowym  celem firmy jest produkcja mięsa wieprzowego wysokiej jakości z małą zawartością tłuszczu przy zachowaniu ważnych dla konsumentów parametrów jakości mięsa. Odbywająca się z poszanowaniem zasad dobrostanu i zdrowia zwierząt  oraz środowiska naturalnego.

Wysoka jakość produktów i pewność źródła jego pochodzenia to cechy,  co raz bardziej poszukiwane przez konsumentów.  Zyskując potwierdzenie zachowania wysokich standardów produkcji klienci chętnie kupują mięso w naszych placówkach sprzedaży, co przekłada się na wizerunek sklepów.

Cechy wyróżniające nasze mięso to:

•   Wysoka jakość

Wieprzowina wyprodukowana w  Zakładzie wyróżnia się właściwościami cenionymi przez konsumentów;
·ma piękną barwę, charakteryzuje się niską zawartością tłuszczu
·jest krucha, smakowita i soczysta
·ma wysoką przydatność kulinarną i przetwórczą.

•   Pewność pochodzenia

Surowiec pozyskiwany jest z terenów Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.  Ma potwierdzenie na pochodzenie z hodowli, w której zachowano klasyczne metody oraz zadbano o zbilansowane żywienie i dobrostan zwierząt, a na etapie przetwórstwa  wyeliminowano środki sztuczne poprawiające jakość mięsa.

•   Podwójna kontrola

Kontrola jakości we wdrożonych systemach zarządzania składa się z dwóch niezależnych etapów:
etap samokontroli poprzez systematyczną rejestrację danych na każdym etapie produkcji wieprzowiny
etap kontroli niezależnej przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą.


Misją naszej Firmy jako producenta wyrobów wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego i wołowiny jest dostarczanie Klientom produktów spełniających wymagania i oczekiwania.
Chcemy, aby nasza Firma  kojarzyła się ze  zdrową żywnością o doskonałych walorach smakowych i odżywczych, pozyskiwaną z ekologicznie czystych rejonów  Mazowsza , Podlasia i Lubelszczyzny.

Cel ten realizujemy poprzez:

•  Przestrzeganie wymogów prawa żywnościowego, w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

•  Wprowadzenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z wymaganiami norm: PN – EN ISO 9001, PN – EN ISO 22000 oraz obowiązujących w Firmie Standardów.

•  Utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli.

•  Planowe oraz systematyczne prowadzenie badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych wyrobów gotowych oraz surowców .

•  Monitorowanie procesów, od których zależy jakość i bezpieczeństwo wyrobu.

•  Zapewnienie optymalnych parametrów dostaw surowców.

•  Dostosowywanie asortymentu sprzedawanych wyrobów do potrzeb i oczekiwań Klientów.

•  Planowe szkolenie wszystkich pracowników w zakresie stosowanych systemów zarządzania.

•  Spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska.


Deklarujemy, iż polityka jakości jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacji oraz jest wspomagana mierzalnymi celami.

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.