Naturalnie dla Ciebie

Dni z Doradztwem Rolniczym 2015

Zaprezentowaliśmy Państwu swoją nową linię wędlin :wędliny chłopskie, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Klientów .
W niedzielę odbył się pokaz kulinarny. specjalnie dla Państwa nasz zaprzyjaźniony kucharz smażył steki z wołowiny dojrzewającej. Mistrzowsko przyrządzone steki z wołowiny dojrzewającej wzbudziły zachwyt niejednego smakosza wołowiny.
Na kolejne pokazy juz wkrótce zapraszamy.!
Wszystkim naszym Klientom serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska !

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.